ساده مثل زندگی

» عقاید یک دلقک :: ۱۳٩٦/۳/۸
» من :: ۱۳٩٦/۱/۱٢
» از شماره های خط نخورده :: ۱۳٩٥/۱٢/٢٧
» تنهایی پر هیاهو :: ۱۳٩٥/۱۱/٦
» از مراقبت امتحان و آواز پرنده :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٧
» نوای اسرارآمیز :: ۱۳٩٥/٩/٢
» جاودانگی :: ۱۳٩٥/۸/٧
» فروشنده :: ۱۳٩٥/٧/۸
» دنیای سوفی :: ۱۳٩٥/٦/۱٤
» کافه پیانو :: ۱۳٩٥/٥/٥
» از دلتنگیها :: ۱۳٩٥/٤/٧
» بشنو آواز باد را :: ۱۳٩٥/٢/٢۸
» همزاد :: ۱۳٩٥/٢/۱٤
» حس خوب آفرینندگی :: ۱۳٩٥/۱/٢۱
» عقیل عقیل :: ۱۳٩٥/۱/۱۳
» گتسبی بزرگ :: ۱۳٩٥/۱/۱٠
» استراحت به سبک من :: ۱۳٩٥/۱/۸
» از خانه تکانی ها :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٥
» روز و شب یوسف :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٩
» کاسه صبر :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۸
» آخر هفته آنها در خانه :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٠
» خوراکیهای لحظه های شگفت انگیز :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٩
» شگفت زده نشدن :: ۱۳٩٤/٩/٢٠
» فردا شکل امروز نیست :: ۱۳٩٤/٩/٦
» غروب پاییز :: ۱۳٩٤/۸/٢۳
» لیدی ال :: ۱۳٩٤/۸/۱٦
» زمانی برای خودم :: ۱۳٩٤/۸/٧
» استراحت :: ۱۳٩٤/٧/٢٥
» نان سالهای کودکی :: ۱۳٩٤/٧/٧
» من و وبلاگ نویسی :: ۱۳٩٤/٦/٢٦
» زندگی در میان انبوه سیمها :: ۱۳٩٤/٦/٢٠
» ایده ال گرایی :: ۱۳٩٤/٦/٩
» چهل سالگی :: ۱۳٩٤/٥/۳٠
» روزها روی دور تند :: ۱۳٩٤/٥/٢٥
» مدرسه غیاثیه خرگرد :: ۱۳٩٤/٤/٢٩
» doing nothing :: ۱۳٩٤/٤/۱۸
» برای عادله :: ۱۳٩٤/٤/٧
» از رنگها و روزها :: ۱۳٩٤/۳/۱٦
» عشق رقص زندگی :: ۱۳٩٤/٢/٢٩
» از موها و زندگی :: ۱۳٩٤/٢/۱۳
» چهارشنبه سوری :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٦
» روزهای آخر اسفند :: ۱۳٩۳/۱٢/٢۳
» زمستون :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٠
» شیار 143 :: ۱۳٩۳/۱٢/۱۱
» شکار گوسفند وحشی :: ۱۳٩۳/۱٢/۳
» ۱۳٩۳/۱۱/۱٩ :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٩
» شبی که سحر نداشت :: ۱۳٩۳/۱٠/٦
» کارما :: ۱۳٩۳/٩/٢۸
» از گذشت سالها :: ۱۳٩۳/٩/۱۳
» ارمیا :: ۱۳٩۳/۸/۱٩
» سی سا سیاوش :: ۱۳٩۳/۸/۱٠
» مجازی نوشتها :: ۱۳٩۳/٧/٢٧
» آرایش غلیظ :: ۱۳٩۳/٧/٢٥
» و این خوابهای لعنتی :: ۱۳٩۳/٧/٢٠
» اولین مهمان پاییزی :: ۱۳٩۳/٧/۳
» مدرسه موشها :: ۱۳٩۳/٦/٢۸
» شهریور :: ۱۳٩۳/٦/٢٥
» برای خداحافظی هیچ وقت دیر نیست :: ۱۳٩۳/٦/۱٩
» ماسوله :: ۱۳٩۳/٦/۱٥
» سر بر باد رفته داماشنو مونته یرو :: ۱۳٩۳/٥/۳۱
» قصه عینکم :: ۱۳٩۳/٥/٢٤
» حکمت؟ :: ۱۳٩۳/٥/٦
» عامه پسند :: ۱۳٩۳/٤/۳٠
» بارون... :: ۱۳٩۳/٤/٢٩
» از حسرتها :: ۱۳٩۳/٤/٢٧
» سخت نگیر, آسان می شود :: ۱۳٩۳/٤/۱٥
» زمین پست :: ۱۳٩۳/٤/٩
» یک گردش فامیلی :: ۱۳٩۳/٤/٩
» آشتی :: ۱۳٩۳/٤/٢
» وزن بودن... :: ۱۳٩۳/۳/٢٦
» صبح زود... :: ۱۳٩۳/۳/٢٢
» اندر احوالات امتحان :: ۱۳٩۳/۳/۱٦
» از بوی قهوه تا...ة تانیث :: ۱۳٩۳/۳/۱۱
» طوبی محبت :: ۱۳٩۳/۳/٤
» دیدار با اولیا2 :: ۱۳٩۳/٢/۳۱
» کاین درد مشترک... :: ۱۳٩۳/٢/٢٧
» و پدر داماد, استاد موسیقی بود :: ۱۳٩۳/٢/۱٦
» چند ساعت پر هیجان در همایش فیزیک و زندگی0 :: ۱۳٩۳/٢/٤
» ذهن شلوغ و زندگی که پیش نمی رود :: ۱۳٩۳/۱/٢٥
» کرمان :: ۱۳٩۳/۱/٢۳
» تریستانو می میرد :: ۱۳٩۳/۱/۱٩
» ماهان دیار سروهای بلند :: ۱۳٩۳/۱/۱٧
» مثل آب برای شکلات :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» از خانه تکانی ننه پیرزن تا آواز همایون :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۳
» در بر آینه می ماند به جای... :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
» خونه تکونی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٢
» اوقات خوش آن بود که ... :: ۱۳٩٢/۱٢/٩
» بدجنسی یا حفظ حریم شخصی؟ :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
» روزگار عشقهای خرسی و شکلاتی :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
» این عزیز نازنین :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» برف نو سلام! :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» بی برف,بی باران :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» دل انار :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» قیدار :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» و حسین دو خواهر داشت... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» وقتی قورباغه را قورت دادی... :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» بزرگ آرزوهای کوچک دختران سرزمین من :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
» مهمانی رنگهاوطعمها :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
» ستاره ها هم پیر می شوند... :: ۱۳٩٢/٩/٧
» کولی کنار آتش :: ۱۳٩٢/٩/٥
» معجزه یک کودک :: ۱۳٩٢/۸/۳٠
» به آرامی آغاز به مردن می کنی... :: ۱۳٩٢/۸/۱٥
» کتاب فروش کتاب نشناس :: ۱۳٩٢/۸/٦
» چرا زندگی رو سخت میگیری؟ :: ۱۳٩٢/٧/٢٤
» اسکار و خانم صورتی :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» تعبیر خواب مردانه :: ۱۳٩٢/٧/۱٢
» بوی مهر, شور مدرسه :: ۱۳٩٢/٧/۳
» از "تلما و لوییز" تا "تعطیلات از دست رفته" و "پیرو خله& :: ۱۳٩٢/٦/۳٠
» اینجا مشهد است ... :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
» پرنده باز :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» فردا داره به ما لبخند می زنه :: ۱۳٩٢/٦/۱٥
» بسیار سفر باید... :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» من و .... :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
» رویاهای من :: ۱۳٩٢/٥/٢۸
» گاهی مشکل از ماست :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
» میدان ایتالیا :: ۱۳٩٢/٥/۱٥
» افطاری, دیروز, امروز :: ۱۳٩٢/٥/۱۱
» پارک بازی و شادمانی ممنوع! :: ۱۳٩٢/٥/٧
» از رهگذرها :: ۱۳٩٢/٥/٢
» روزه واقعی :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» بهانه دیدارهای اتفاقی :: ۱۳٩٢/٤/۱٤
» ایمان بیاوریم :: ۱۳٩٢/٤/٢
» مادربزرگ, پوستر سیمین و خاطره :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» سفرنامه به روایتی دیگر :: ۱۳٩٢/۳/٢۳
» من , پارک آبی و بچه ها :: ۱۳٩٢/۳/۱٧
» خوش رنگترین قهوه ای دنیا :: ۱۳٩٢/۳/۱
» dear teacher :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» وقتی قرار است سوال امتحان طراحی کنید... :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
» سینما و نیمرو :: ۱۳٩٢/٢/٢
» آب بازی، خاطره بازی :: ۱۳٩٢/۱/٢٥
» حوض نقاشی :: ۱۳٩٢/۱/۱٩
» دوباره آرامش :: ۱۳٩٢/۱/۱٥
» هجوم خالی اطراف :: ۱۳٩٢/۱/۱۳
» سالی که رفت، سالی که آمد :: ۱۳٩٢/۱/٧
» عشق و بهار و ... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٤
» لیست هدیه های درخواستی... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
» پنج شنبه ها :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٠
» دل رو بزن به دریا :: ۱۳٩۱/۱٢/٤
» من نصیحت شونده! :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» خوشبختی... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» یک حس خوب :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» یک روز خوب ... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
» بد بیاری :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٥
» اعتیاد اینترنتی :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٠
» یک صبح جمعه فرهنگی :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» بانوی بهشت :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» پرنده من :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» مقیاس سنجش درد :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» رفتگرها هم عاشق میشوند... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» تصویر بزرگ :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» مرجان :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» لحظه ابدی اکنون :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» باز باران با ترانه... :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» دیدار با اولیاء :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» تعبیری دیگر... :: ۱۳٩۱/٩/٥
» اهل غرق :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» نمایشگاه کتاب :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» چشمهایش :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» پادشاه فصلها پاییز :: ۱۳٩۱/۸/۱٢
» تئاتر :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» ماجراهای من و کلاس121 :: ۱۳٩۱/۸/٥
» وقت آن است که بدرود کنی زندان را :: ۱۳٩۱/٧/٢۸
» گنجشکها :: ۱۳٩۱/٧/۱٧
» ۱۳٩۱/٧/۱٤ :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
» مرغ آمین؟ :: ۱۳٩۱/٧/۱٢
» رنگهای گمشده :: ۱۳٩۱/٧/٧
» اول مهر :: ۱۳٩۱/٧/٢
» دلم میخواهد... :: ۱۳٩۱/٦/٢٤
» سیب :: ۱۳٩۱/٦/۱٩
» توکل :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» نقطه سر خط :: ۱۳٩۱/٦/۱٤
» یک روز، یک خاطره :: ۱۳٩۱/٦/۱۳
» آغاز :: ۱۳٩۱/٦/٩
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳٩۱/٥/٢٢


 Design By : Pichak