ساده مثل زندگی

گاهی در کوچه و خیابان و مدرسه و مهمانی (و هرجا که بشود) به چشمهای افراد مختلف دقیق میشوم. چشمهایی میبینم پر از غم،چشمهایی پر از نگرانی.بعضی چشمها پر از خشمند، بعضی پر از درد. بعضی چشمها پر از فریادند، بعضی پر از بی تفاوتی. اندک چشمهایی نشان از عشق دارند و اندکتری خندانند. چشمهای پر از خستگی، پر از بی خوابی، چشمهای ناامید و چشمهای خسته هم فراوان است. هر از گاهی چشمهاییمیبینم پر از هرزگی و خیلی کم چشمهای خندان. چشم پسر بچه ها و بعضی دخترکان پر از شیطنت است وبعضی دختربچه ها چشمهای معصوم دارند. چشمهایی هستند پر از سوال بی پاسخ، پر از حرفهای نگفته، پر از راههای نرفته. چشمهایی هستند کنجکاو،چشمهایی زیبا بین، چشمهای ریزبین. آنچه نمیبینم چشمهای پر از آرامش است.

وای که اگر چشمها واقعا آیینه روح ما باشند....

نوشته شده در ۱۳٩۱/۸/۱٤ساعت ٧:٥۸ ‎ب.ظ توسط س. نظرات ()


 Design By : Pichak