تصویر بزرگ

تصویر بزرگ

نوشته دینو بوتزاتی

ترجمه بهمن فرزانه

دینو بوتزاتی در ایران چندان شناخته شده نیست ولی داستان نویس قابلی است. کتاب کوچک و کم حجم تصویر بزرگ، به نظر من خیلی خوب بود. کتابی درباره ویژگیها و خصوصیات ناب انسانی. داستانی درباره ستیز عشق و نبوغ و آزادی، که چگونه عشق و نبوغ میتوانند انسان را به بند کشند، که اگر آزادی ر از انسان بگیرند ماشین نمیشود که میمیرد چرا که ماشین هم اگر اندکی خصوصیت آدمی داشته باشد،اسارت را تاب نمیاورد. کتابی درباره دروغ، نفرت، قدرت آفرینشگری انسان، سرخوردگی، حسادت و... جالب اینجاست که همه حرفهاو پیامهای داستان را از یک دستگاه ساخته انسان میشنویم. دستگاهی که قرار است نماد آفرینشگری انسان باشد اما...

چند جمله از کتاب:

الیزای عزیز.غیر ممکن است بتوانم برایتان شرح بدهم چه کاری بود. تصحیح کردن یک روان بود. تصحیح کردن یک مغز بود. اشتباه دستگاه در این بود که من ،لائورا را مطابق میل خودم ساخته بودم. خوب،وفادار و پر از هوس یعنی زنی که با او فرق داشت. برای اینکه آن دستگاه، لائورای واقعی باشد می بایستی در آن زهر می ریختم.دروغ،دورویی،غرور،افاده،امیال دیوانه وار.تمام آن چیزهایی که آن طور مرا عذاب داده بود.

/ 1 نظر / 20 بازدید