زمین پست

زمین پست

نوشته: هرتا مولر

ترجمه: رباب محب

انتشارات بوتیمار

مادربزرگ دستش را زیر باران می گرفت, همان طور سرجایش می ایستاد تا قطرات باران از آرنج هایش چکه می کرد. وقتی دست ها کاملا خیس می شدند می رفت زیر باران.

همیشه وقتی باران می بارید مادربزرگ چند کار برای خودش می تراشید در صحن خانه, و همیشه حواسش بود که سر تا پا خیس شود. او وقتی بدون روسری از خانه بیرون میرفت که هوا بارانی بود, آن وقت بود که می توانستم گیس های درهم تابیده ی پرپشت سفیدش را ببینم, آن قدر آب می رفت لای گیس ها که سنگین می شدند, و می ریختند بر روی شانه هایش.

پ ن: کتاب مجموعه چند داستان کوتاه از هرتا مولر است. ترجمه کتاب را دوست نداشتم. درست است که سبک نگارش کتاب کمی متفاوت است ولی ترجمه دلچسبی نبود. می توانست بهتر باشد.

/ 1 نظر / 20 بازدید
پری

کتاب "سرزمین گوجه های سبز " از این نویسنده ، عالیست.