روزه واقعی

مردم می پرسند:"اگر خداوند توجهی ندارد, چرا ما باید روزه بگیریم؟ اگر او اعتنایی ندارد, چرا ما باید بدون غذا زندگی کنیم؟" خداوند به آنها می گوید:" حقیقت این است که شما در همان وقتی که روزه می گیرید, به فکر منافع خود می باشید و به کارگران خود ستم می کنید. روزه شما, شما را پرخاشگر ساخته و همیشه در جنگ و جدال هستید. آیا فکر می کنید, این نوع روزه باعث می شود من به دعای شما گوش کنم؟ وقتی شما روزه می گیرید, بدن خود را رنجور و سرهای خود را مثل پره های علف صحرا در برابر باد, خم می کنید, و بستر خود را بر پلاس و خاکستر می گسترانید. آیا این است آنچه را که شما روزه می نامید؟ آیا فکر می کنید من از این روزه خوشنودم؟

"روزه ای که من می پسندم این است: زنجیرهای ستمکاری و یوغهای بی عدالتی را بگسلید, و بگذاریدستمدیدگان آزاد شوند. گرسنگان را در غذای خود سهیم کنید و در خانه های خود را به روی فقیران و بی خانمانان باز کنید. به کسانی که چیزی برای پوشیدن ندارند, لباس بدهید و از کمک کردن به اقوام خود دریغ نکنید. در آن صورت, رحمت من مثل خورشید صبحگاهی بر تو خواهد درخشید, و زخمهای تو زود شفا خواهند یافت. من همیشه با تو خواهم بود و تو را نجات خواهم داد و حضور من تو را از هر جهت حمایت خواهد کرد. وقتی دعا کنید به شما پاسخ خواهم داد, و وقتی مرا بخوانید به شما جواب می دهم."

عهد عتیق- کتاب اشعیا

/ 3 نظر / 18 بازدید
لیلا

قشنگ بود .همه ادیان به نوعی روزه دارن.یاد فیلم شکلات افتادم چرا؟[لبخند]

الف.م

مهم اینه که دلمون از نور خدا روشن باشه [لبخند][گل]

روزه ای که من میپسندم: گشنه نشم تشنه اصلا.... زود افطار شه.. همش افطاری برم... چاقم نشم.....[نیشخند]