بی برف,بی باران

صبح زود هوا ابری است.آنقدر که به خودم وعده باران می دهم یا حتی برف! مسیر خانه تا محل کارم را رویای برف می بینم و آدم برفی! ظهر که می شود آسمان آبی است(آبی که نه! خاکستری و دود گرفته). خورشید می تابد, گیریم کم جان. همه امیدم به هدیه آسمان, ناامید می شود. این حکایت هر روز من و آسمان شهرم است امسال. این زمستان سرد, بی برف, بی باران!

/ 0 نظر / 22 بازدید