من و ....

اتفاقی تو خیابون دیدمش. با چندتا از دوستانش بود. چشمش که به من افتاد به طرف آمد. سلام کرد و احوالپرسی. بعد لبخندی زد و با لحنی حق به جانب گفت:" خانم! خیالتون راحت شد منو از این درس انداختین؟" من هم لبخند زدم و خیلی جدی گفتم:" بله!"

/ 4 نظر / 20 بازدید
لیلا

اون خودش افتاده !منم هیچوقت به کسی که خودش فکر خودش نبود نمره ندادم![چشمک]

لیلا

من 6.5 بالا رو اونم درصورت راضی بودن از اخلاقش میدادم[چشمک]

بهار

با هم کنار بیاین ، زشته کتابای بچه رو دارین تقسیم میکنین، فیلماشو بدین به من.