کارما

 

یک وقتایی شرایط دیگران رو از دور می بینیم و براشون نسخه می پیچیم که "این نکته آسان را چرا سخت میکنی؟ و آن نکته مهم را چرا آسان می گیری؟" غافلیم از این که کاینات گوشه ای نشسته و به حرفمان گوش می کند و تصمیم می گیرد همان شرایط مثلا سخت و آسان را مقابلمان قرار دهد. اینجاست که می فهمیم وقتی طرف می گفت سخت است واقعا سخت بوده و وقتی می گفت مهم نیست واقعا مهم نبوده. تا وقتی در دل شرایط قرار نگیریم نمی توانیم شرایط دیگران را قضاوت کنیم.

بارها برای دیگرانی با شرایط امروز خودم نسخه می پیچیدم. نسخه هایی که هیچ کدوم چاره امروز خودم نیستند....نسخه های پوچ...

/ 4 نظر / 17 بازدید
رها

من برای دیگران نسخه می پیچیدم؟

پسر آدم

اگر زندگی ساده ست چه چیزی پیچیده است؟

علی

واقعا همینطوره. هر کس به فراخور زمان و مکانی که قرار گرفته نسخه خاص خودشو می خواد

نسرین

وای خیلی عالی گفتین. من هم هر وقت برای کسی نسخه پیچیدم عین همون شرایط برای خودم پیش اومد و مستاصل شدم که چه کنم و همان کارهایی رو که انتقاد می‌کردم بهشون انجام دادم. کائنات خیلی سخت‌گیره. کاش یاد بگیریم هیچ کس رو قضاوت نکنیم