از بوی قهوه تا...ة تانیث

صبح هایی که با بوی قهوه بیدار می شوم روزهای خوبی هستند, به ویژه اگر کیک شکلاتی هم باشد. اما زندگی است دیگر: گاهی قهوه هست و کیک شکلاتی نیست و گاهی کیک شکلاتی هست اما حس قهوه درست کردن نیست...

پ ن : از ة تآنیث بدم می آید. آدمها را دو دسته می کند, از هم جدایشان می کند, فرق می گذارد بین آدمها. شاعر با شاعره مگر تفاوتی دارد؟ مریض بیمارتر است یا مریضه؟ مرحوم آمرزیده تر از مرحومه است؟ زبان فارسی که مذکر/مونث ندارد. چرا این ة تفرقه انداز را رها نمی کنیم؟ حتی اسمش هم قشنگ نیست.

/ 4 نظر / 30 بازدید
بانوي شهر بهشت

ميداني اين ة را درست كرده اند تا تورا از خيلي چيزهايي كه حقت است ولياقتش را داري محروم كنند

ساده

چقدر حس مشترک منم چقدر قهوه دوست دارم با کیک شکلاتی [لبخند] و چقدر بدم میاد از ة تآنیث ...

الف.م

با هردوش موافقم [لبخند]

لیلا

از اسامی سمیه مرضیه و...خوشم نمیاد