مدرسه غیاثیه خرگرد

اردیبهشت سفری یک روزه داشتم به شهرستان خواف. مدرسه غیاثیه خرگرد - 5 کیلومتری شهرستان خواف و نزدیک روستای خرگرد- از زیباترین و قدیمی ترین مدرسه ها است. از آثار مربوط به قرن نهم هجری قمری  و بازمانده دوره تیموریان است. تقریبا همزمان با مسجد جامع گوهرشاد مشهد ساخته شده و معمار هر دو قوام الدین و غیاث الدین شیرازی هستند. این مدرسه اولین مدرسه چهار ایوان ایران است.

/ 0 نظر / 114 بازدید