عامه پسند

عامه پسند

نوشته: چارلز بوکوفسکی

ترجمه: پیمان خاکسار

نشر چشمه

صبر کردیم و صبر کردیم. همه مان. آیا دکتر نمی دانست یکی از چیزهایی که آدمها را دیوانه می کند همین انتظار کشیدن است؟ مردم تمام عمرشان انتظار می کشیدند. انتظار می کشیدند که زندگی کنند, انتظار می کشیدند که بمیرند. توی صف انتظار می کشیدند تا کاغذ توالت بخرند. توی صف برای پول منتظر می ماندند و اگر پولی در کار نبود سراغ صف های درازتر می رفتند. صبر می کردی که خوابت ببرد و بعد صبر می کردی تا بیدار شوی. انتظار می کشیدی که ازدواج کنی و بعد هم منتظر طلاق گرفتن می شدی. منتظر باران می شدی و بعد هم صبر می کردی تا بند بیاید. منتظر غذا خوردن می شدی و وقتی سیر می شدی باز هم صبر می کردی تا نوبت دوباره خوردن برسد. توی مطب روان پزشک با بقیه ی روانی ها انتظار می کشیدی و نمی دانستی آیا تو هم جزء آن ها هستی یا نه.

پ ن 1: کتاب ساختار رمان را ندارد. پر از پوچ گرایی و بدوبیراه است. ولی دوست داشتنی است!

پ ن 2: ترجمه پیمان خاکسار عالی بود!

/ 2 نظر / 26 بازدید
لیلا

خوبه مطالعه رو ترک نکردی[لبخند]

مائده

سلام مطالب جذابی داشتید کتاب رفت تو برنامه ی سال آینده پس از کنکور[رویا] منتظر حضورتون هستم[گل]