یک روز، یک خاطره

چند روز پیش تولد یکی از دوستانم بود. با چندنفر از دوستان مشترک، بدون خبر قبلی، رفتیم خونه اش. درو که باز کرد و ما رو با کیک وشمع و فشفشه پشت در دید، چهره اش دیدنی بود. کلی به همه مون خوش گذشت و ان روز تبدیل شد به یک خاطره خوب.

گاهی ساده میشه دیگرانو خوشحال کرد. بهونه های ساده و کوچک خوشبختی رو آسون میشه به دست اورد.

/ 0 نظر / 23 بازدید