از رهگذرها

گاهی, کسی به زندگیت وارد می شود برای لحظه ای, دقیقه ای, ربع ساعت و یا ساعتی. گاهی حضورش بی کلام است, گاهی مخاطبش تو نیستی, گاهی فقط نگاهی می بینی, برق چشمی, لبخند بی مخاطبی, حرکت دستی, صدایی,... .هر چه باشد و هر که باشد, آنقدر هست که جایی در وجودت خالی شود, شاید هم چیزی وجودت را پر کند. آنقدر سریع, آنقدر ناگهانی, آنقدر ... که خودت هم نمیفهمی در آن "دم", در آن "آن" چه شد و چه شدی. گاهی همان لحظه می گذری و گاهی میبینی روزها و هفته ها از آن "دم" گذشته و"تو" هنوز در بند"آنی". گاهی تلنگری است, گاهی...

"آدم" است دیگر, گاهی دلش می لرزد.

/ 2 نظر / 18 بازدید
سپیده

نه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! . .نلرز . . .. مقاومت کن..............[خنده]

لیلا

[لبخند][چشمک] خب بلرزد جرم که نیست[پلک]