روزها روی دور تند

این روزهایم روی دور تند می گذرند. از صبح زود که بیدار می شوم تا شب یکسره مشغولم.نه اینکه اتفاق خاصی افتاده باشد، نه...فقط یاد گرفته ام که به زندگیم جهت بدهم...یاد گرفته ام بروم دنبال لذتهای کوچک...دنبال کارهای عقب افتاده و با لذت انجام دادنشان...فهمیده ام که نباید منتظر باشم تا " دستی از غیب برون آید و کاری بکند". جالب اینجااست که اتفاقهای خوبی هم افتاده، مثلا اعتیادم به فضای مجازی کم شده و در زندگی واقعی کارهای زیادی برای انجام دادن پیدا کرده ام...روزهایم از کسالت در امده اند و این خییییللللیییی خوب است.

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
نبات

آفرین سمیرا جون ... کلمه به کلمه نوشته هات رو با لذت خوندم ... چقدر عالی میشه که کارهای عقب موندمون رو با لذت انجام بدیم مثل یک بار روی دوشمون بهش نگاه نکنیم ... یه فرصت ببینیمش برای تزریق انرژی و تلاش و حس های خوب این روزهات مستدام