آب بازی، خاطره بازی

وقتی که روز تعطیل با فامیل بیرون میروی و با دخترخاله ها و پسرخاله ها و همسرانشون، به یاد دوران خوش کودکی و شیطنتهای ان وقتها، به هم آب می پاشید و سرتاپا خیس فریاد می زنید و دنبال هم میدوید و بعد_چون هیچ کدومتون لباس دیگه ای ندارید_ مجبورید تو آفتاب نیمه جون بهاری بشینید تا لباسهاتون خشک بشوند، باید سرماخوردگی رو هم تحمل کنید و دم برنیاریدنیشخندنیشخند

شاید هم آه بچه هایی ما رو گرفت که مامان و باباهایی که خودشون مشغول آب بازی بودند، به بچه هاشون اجازه آب بازی نمی دادند و از خیس شدن لباسها و سرماخوردگی میترسوندنشونچشمک

/ 1 نظر / 103 بازدید
لیلا

شیطونم هستی پس[نیشخند]