هجوم خالی اطراف

گاهی دلت می گیرد. بی دلیل از همه کس و همه چیز بیزار میشوی، بیزار که نه، بی حوصله میشوی. همه اعتقادات و باورهایت را زیر سوال میبری. احساس خلا میکنی، احساس شناور بودن در هیچ، دویدن پی سرابی که میدانی نیست. دنبال بهانه ای برای فوران، که البته کسی بهانه به دستت نمیدهد. دنبال جرقه ای برای انفجار. ولی جرقه ای زده نمیشود، ابری نمیغرد، طوفانی به پا نمیشود وتو می مانی با حال خرابی که نه دلیلش را می دانی و نه درمانش را.

حال این روزهای من، دست و پا زدن در این برزخ است. و جهنمش وقتی است که کسی  را نداشته باشی تا برایش دردودل کنی. مهم نیست چندبار دفترتلفن گوشیت را بالا و پایین کنی یا چند بار دفتر تلفن کاغذیت را ورق بزنی! کسی نیست که گوش کند، همدردی و درک که پیشکش، کسی نیست که بی قضاوت به پای حرفهای تویی بنشیند که انگار یکباره فهمیده ای که یک عمر اشتباه کرده ای، دنبال چیزی بوده ای که نیست که همه چیزهایی  را که میتوانستی داشته باشی فدای باوری کرده ای سترون!

من از کی این همه تنها شده ام؟ این همه بی دوست؟ این همه بی اعتقاد؟

پ. ن 1: مسجد من کجاست ای ناخدای من؟

پ .ن2: آیا واقعا سزای نیکی، نیکی است؟

/ 2 نظر / 18 بازدید
بانوي شهربهشت

شهر خاليست زعشاق مگر كز طرفي دستي از غيب برون آيدو كاري بكند حال خرابي را كه ميگويي هيچ گوش شنوايي قادر نخواهد بود صدايش را بشنود ويا هيچ دل آشنايي نميتواند با آن همدلي كند.شايد كسان دور وبرت كه تو ميخواهيشان ويا دوست مينامي نور كوچكي باشند براي بيشتر كردن اميدت در نجات از اين خلا. من بسيار دچار شدهام وميشوم زماني طولاني وزمانهايي كوتاه ولي فقط خودت ونيروي ماوراءخودت ميتواند رهايت كند واندكي گذشت زمان. رفيق خوبم مراقب خودت باش

معلم فیزیک

سلام دوست من! سال نو مبارک. حس شما حس همه ی آدمها توی بعضی وقتهاست. حس مشترک تنهایی که خیلی زود یا دیر با یه بوی خوش با یه مزه ی خوش با یه فیلم خوب و با خندیدن به همراه خانواده از بین می ره. سال خوشی برات آرزومندم. راستی من از کشف شما به عنوان دوست خودم خوشحالم! یه همکار با فکرهایی شبیه من احساساتی شبیه من و شاید رفتارهایی شبیه من. خوشحالم.