doing nothing

وقتی زیاد وقت آزاد دارم تقریبا کار مثبتی انجام نمی دهم متاسفانه...این روزها که ماه رمضان و روزه هم مزید بر علت شده تا روزها را به بطالت سر کنم... از این موضوع کلافه و ناراحتم ولی دستم- و از آن مهمتر ذهنم - پی کار مفیدی نمی رود... از آن بدتر وقت زیادی است که متاسفانه صرف فضای مجازی می کنم. مطالعه و فیلم تماشا کردنم خیلی کم شده...زندگیم افتاده روی دور کند کند... تابستان داغ و بلند و کشداری است و من هم از گرما گریزان...به همه نقشه ها و برنامه هایی که برای تابستان داشتم فکر می کنم: کتابها و فیلمهایی که کنار گذاشته بودم...کلاسهایی که قرار بود ثبت نام کنم... دوستانی که قول داده بودم به دیدنشان بروم... مهمانهایی که قرار بود دعوت کنم...کارهای دستی که میخواستم انجام بدهم... همتی بلند میخواهد و انگیره ای قوی... باید بلند شوم...

/ 3 نظر / 27 بازدید
ل

بلندشو عزیزگرچه یکی میخواد دست منو بگیره

نبات

حق داری سمیرا جان ... من که از صبح تا 3 عصر سر کارم و سرم تا حدودی گرم، باز هم از پس تحمل این کسالت و روزهای بلند بر نمیام ... انشااله از یک هفته دیگه با انرژی به همه برنامه هات میرسی [گل]

Me

Hi, Don’t worry, you may sometime feel your life goes astray, but it’s your imaginations that may be nonsense. So you’ve to rebuild and make up your mind again, then you will find everything is going properly in a right manner.