بارون...

امروز از وقتی بیدار شدم, دلم بارون می خواد. دلم برای بوی بارون و صدای بارون تنگ شده. خنکای نسیم بارون زده, شده آرزوی این ظهر دم کرده تابستونی...

/ 2 نظر / 27 بازدید

[لبخند]

علی

به به چه آرزوی خوبی. حسابی میچسبه. بارون همیشه زیباست