نقطه سر خط

تا چندسال پیش تو خیلی از جنبه های زندگی از همسن و سالهایم جلوتر بودم یا فکر می کردم که هستم، حداقل تو چیزهایی که دوست داشتم.مثلا کتاب،سینما. اما چند وقتیه که انگار خود واقعیم نیستم. فاصله گرفتم از چیزهایی که دوست داشتم( و دارم) وقتم رو تلف می کنم. انگار سکان زندگیم دست کس دیگه ای باشه. وحالا زندگی انگار با من بازیش گرفته مدام کسانی رو سر راهم قرار میده که این عقب موندن رو به رخم بکشه. به هرحال فکر می کنم باید خودم دوباره سکان زندگیم رو به دست بگیرم و دوباره شروع کنم.

بلند شو س! زندگی ادامه داره. پس دوباره شروع کن.این بار با انرژی بیشتر وهدف روشنتر و واقعی تر.نقطه سر خط.

/ 1 نظر / 67 بازدید
ديدار

آفريـــــــــــــــــــــن[گل][گل] يا علي گفتيم و عشق آغاز شد[گل]