شبی که سحر نداشت

 

شبهای یلدای تلخ زندگیم رو می شمارم: یک، دو،سه،... یلدای امسال سیاهترین یلدای زندگیم بود.سیاهترین یلدای یک فامیل. امسال شب یلدا همه جمع بودیم اما بدون تو.امسال یلدای اشک داشتیم. یلدای ماتم.یلدای سیاه پوشی... یلدایی که نه نوید نور و روشنی که آغاز تاریکی و تنهایی بود.اولین شب بعد از رفتن تو...

شبها و روزهای بعد از تو همه شان شب یلدا هستند...

/ 2 نظر / 81 بازدید

یلدای بی تو چه تبریکی هوم؟ یک دقیقه بیشتر دلتنگ بودنم مبارک "کاظم خوشخو"

رُحَما

یلدای بی تو چه تبریکی هوم؟ یک دقیقه بیشتر دلتنگ بودنم مبارک "کاظم خوشخو"